Om ervoor te zorgen dat de voorzieningen voor elektriciteit en de elektrische toestellen in onze woningen veilig zijn aangesloten op het stroomnet, zowel binnenshuis als naar het publieke net toe, is er een verplichte elektrische keuring in bepaalde situaties.

De elektriciteitskeuring moet gebeuren door een erkende onafhankelijke expert die bovendien niet als elektricien mag optreden om zo een neutraal oordeel te kunnen vellen over jouw elektriciteitsnetwerk.

Wanneer moet de elektriciteit gekeurd worden?

De keuring van je elektriciteit is sowieso een verplichte keuring bij aankoop of verkoop van een woning of bij een nieuwbouw. Maar ook wanneer je ingrijpende wijzigingen hebt aangebracht is de keuring in principe verplicht. Met een positief keuringsverslag ben je vervolgens voor 25 jaar goed om niets meer te moeten laten keuren. Wanneer je elektriciteit wordt afgekeurd, beschik je afhankelijk van de situatie over 12 maanden of 18 maanden om de gebreken aan je stroomnetwerk weg te werken en een nieuwe elektrische keuring te laten uitvoeren.

Waarom moet die keuring juist?

Veel mensen laten de keuring achterwege omdat ze niet weten dat het moet, bijvoorbeeld na een aantal renovatiewerken. Anderen behandelen het een beetje stiefmoederlijk omdat er toch maar weinig controle op is.

Het probleem stelt zich wel wanneer je bijvoorbeeld brand zou hebben door een kortsluiting. Dan kan de verzekering wel eens moeilijk gaan doen omdat het aan de elektriciteit was gelegen en die niet gekeurd was.

Daarnaast is het natuurlijk ook handig voor je eigen veiligheid. Indien je een bepaalde stroomkring bijvoorbeeld te veel belast of verkeerd aansluit, kan elektrocutie een gevaar zijn.

Wie mag optreden als keurder?

De keurder moet een onafhankelijke expert zijn, het mag dus niet je elektricien zijn. Het is wel zo handig dat je jouw elektricien erbij hebt wanneer je een keuring laat uitvoeren. Hij kan dan desgewenst duiding geven bij de elektrische schema’s, opbouw van stroomkringen en andere belangrijke zaken die conform de regelgeving moeten zijn.

Overigens is een elektricien niet verplicht. In principe mag je jouw volledige elektriciteit in je woning zelf aanleggen en ook alle schema’s zelf uittekenen. Natuurlijk is de kans groter dat je fouten maakt wanneer je zelf aan de slag bent gegaan.

Hoe zit dat wanneer ik mijn huis verkoop?

Hier bestaan ook wat misvattingen rond. Wanneer je een huis verkoopt, volstaat het om gewoon een keuring te laten uitvoeren om in orde te zijn voor de verkoop. Los van of de keuring positief of negatief is. De latere kosten en een nieuwe keuring zijn in dat geval voor diegene die je huis overgekocht heeft en hoef je dus niet meer op jezelf te nemen.