Ieder jaar wordt er naar het bestemmingsplan van de gemeente gekeken. Vaak staan er nieuwbouwprojecten op de planning. Deze projecten mogen enkel toegekend worden als er zorgvuldig naar het bouwveiligheidsplan wordt gekeken. De gemeente ziet erop toe dat alle veiligheidsregels worden nageleefd. Dit geldt niet enkel voor de verbouwing, maar ook voor de mate van veiligheid in de nieuwe woningen. Denk bijvoorbeeld aan het aanbrengen van noodverlichting, zodat mensen zich sneller uit een brandend gebouw weten te redden en het installeren van sloten. Tijdens de bouw zelf moet de veiligheid ook in acht genomen worden. Hierdoor zal het bouwproject weinig veiligheidsrisico’s voor de bouwvakkers en omwonenden met zich mee brengen. Wil jij binnenkort een nieuwbouwwoning kopen of woon je in de buurt van een bouwproject? Of ben jij juist misschien degene die het bouwproject uit moet voeren? Dan is het verstandig om je in te lezen in de veiligheidsmaatregelen. Zo weet je precies waar je aan toe bent. In dit artikel gaan we hier dieper op in.

Hoeveel hinder zullen de omwonenden ervaren?

Zodra een bouwproject wordt aangekondigd, willen de omwonenden graag weten waar ze aan toe zijn. Ook als aannemer is het verstandig om hier rekening mee te houden. Omwonenden zien jou als aanspreekpunt. Je kunt er uiteraard voor kiezen om deze mensen naar de gemeente door te verwijzen, maar je moet zelf ook met een antwoord kunnen komen. In de afspraken met de aannemers wordt er altijd rekening gehouden met de bestaande woningen. Er worden afspraken gemaakt, zodat zij zo min mogelijk hinder zullen ervaren. Alhoewel de overlast zoveel mogelijk beperkt wordt, kan niet worden voorkomen dat het bouwverkeer nooit problemen op zal leveren voor het woonverkeer. Wanneer hier vragen over komen, is het verstandig om naar het bouwveiligheidsplan te verwijzen. Hierin staan alle gemaakte afspraken. Zowel de aannemers als de gemeente moeten zich aan deze afspraken houden.

Veiligheid in de nieuwbouwwoningen

Anno 2020 speelt duurzaamheid en veiligheid een steeds belangrijkere rol tijdens het bouwen van nieuwbouwwoningen. Huizen worden standaard uitgerust met milieuvriendelijke opties, een goede isolatie en verschillende veiligheidsopties om het ‘Veilig Wonen’ principe na te leven. Denk hierbij bijvoorbeeld aan het gebruik van een deursluiter, rookmelders, brandalarm, enzovoorts. Dit is niet in alle nieuwbouwwoningen het geval. Daarom moeten de nieuwe bewoners goede afspraken maken met de aannemers en in de contracten nalezen wat wél bij de oplevering hoort en wat niet.

Wat betekent dit voor jou als aannemer?

Aannemers zullen vast gemerkt hebben dat er een forse groei is in de vraag naar nieuwbouwwoningen. De bouw van nieuwe woningen groeit snel. Helaas is er ook een forse daling in de verstrekking van vergunningen. Een tekort aan bouwlocaties, dichtbevolking en de stikstofcrisis maken het voor de meeste gemeentes niet gemakkelijk om een vergunning toe te kennen. In de bouwsector is deze verandering tot op heden nog niet te merken. Bedrijven in burgerlijke en utiliteitsbouw behaalden een enorme sterke omzetstijging van maar liefst 12,2 procent in het laatste kwartaal van 2019, dat blijkt uit cijfers van het CBS.

Wat betekent dit voor jou als aannemer? Alhoewel een gemiddelde hoofdaannemer het komende jaar nog wel van voldoende opdrachten is voorzien, zal dit wellicht in 2021 anders zijn als de hoeveelheid verstrekte vergunningen blijft dalen. Daarom proberen veel aannemers zich te profileren door het verhogen van de veiligheid en duurzaamheid tijdens hun bouwwerkzaamheden. Denk aan het gebruik van duurzame bouwmaterialen. En besteden ze ook steeds meer aandacht aan online marketing om hun bedrijf op de kaart te zetten. De projecten die mogelijk wél gestart worden, kunnen zij zo binnenslepen. Wat dit betekent voor de bouw in 2021? Dat is nog niet zeker. Wat wel zeker is, is dat er een hoop gaat veranderen in de expertise die op de bouw gevraagd gaat worden. Wees hier als aannemer op berekend!