Bij het kopen of verkopen van een huis wil je zekerheid hebben over de bouwkundige staat ervan. Een bouwkundig onderzoek van Schippers Bouwconsult biedt uitkomst. Zij kunnen een grondige inspectie van de bouwkundige aspecten van een pand uitvoeren. In dit artikel vertellen we wat een bouwkundig onderzoek inhoudt, waarom het zo belangrijk is en welke stappen erbij betrokken zijn.

Wat is een bouwkundig onderzoek?

Een bouwkundig onderzoek is een gedetailleerde inspectie van de bouwkundige staat van een gebouw. Het heeft als doel om inzicht te krijgen in eventuele gebreken, tekortkomingen of verborgen problemen die van invloed kunnen zijn op de waarde en veiligheid van het pand. Het onderzoek wordt uitgevoerd door een bouwkundig expert, zoals een bouwkundig ingenieur of een inspecteur gespecialiseerd in bouwtechnische keuringen.

Waarom is een bouwkundig onderzoek belangrijk?

Een bouwkundig onderzoek geeft je objectieve informatie over de staat van het pand, los van de meningen van de verkoper of koper. Dit zorgt voor transparantie en voorkomt mogelijke geschillen of verrassingen achteraf. Met een bouwkundig rapport in handen sta je sterker in de onderhandelingen, omdat je eventuele gebreken kunt gebruiken om de prijs te verlagen of de verkoper verantwoordelijk kunt stellen voor reparaties en onderhoud. Bovendien waarborgt een bouwkundig onderzoek de veiligheid, doordat het potentiële veiligheidsrisico’s zoals constructiefouten of elektrische problemen identificeert die direct aangepakt moeten worden om het pand veilig en bewoonbaar te maken.

Stappen bij een bouwkundig onderzoek

Bij een bouwkundig onderzoek moet je je goed voorbereiden. Maak een afspraak met een bouwkundig expert en verzamel belangrijke documenten, zoals bouwtekeningen en eerdere rapporten. De expert voert vervolgens een grondige visuele inspectie uit van het pand, waarbij hij de fundering, gevels, daken, vloeren, installaties en afwerkingen controleert. Indien nodig worden er metingen en testen uitgevoerd om de kwaliteit van materialen, isolatie, vochtigheid, geluidsisolatie en andere aspecten te beoordelen. Alle bevindingen worden gedetailleerd beschreven in een bouwkundig rapport, inclusief eventuele gebreken, aanbevolen reparaties, geschatte kosten en mogelijke risico’s. Op basis van dit rapport ontvang je advies over hoe je met eventuele gebreken moet omgaan en welke vervolgstappen je moet nemen, zoals aanvullend specialistisch onderzoek of het inschakelen van aannemers voor reparaties of renovaties.